Giới thiệu

Hệ thống quản lý nội dung website

Hệ thống CMT sẽ quản lý tất cả các nội dung liên quan đến website của bạn.

- Quản lý tên miền
- Quản lý giao diện website
- Quản lý nội dung website
- Quản lý sản phẩm website
- Quản lý khách hàng
- Quản lý bán hàng
- Quản lý thống kê báo cáo

Chức năng nổi bật

Thương hiệu

Quản lý thương hiệu website của doanh nghiệp bạn dễ dàng

Truyền thông

Hỗ trợ truyền thông website của doanh nghiệp bạn

Bán hàng

Hỗ trợ bán hàng online hiểu quả. Tiết kiệm chi phí quản lý và nhân công

Theo dõi

Thống kê báo cáo tự động dễ dàng theo dõi sự phát triển của doanh nghiệp

Mẫu website

portfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image
portfolio image

Đối tác

© 2020 CMT. All Rights Reserved