Dịch vụ thiết kế website

Báo giá thiết kế website trọn gói
GÓI TÙY CHỌN
2.500.000VNĐ
Giao diện: Chọn sẵn tại khoChỉ làm việc online
Đổi màu giao diện theo yêu cầu: lần đầu
1 Logo web: Thiết kế lần đầu
2 Banner: Thiết kế lần đầu
50 Đơn vị + menu: Nhập liệu lần đầu
Băng thông & Dung lượng: Không giới hạn
Sản phẩm & Tin tức: Không giới hạn
Miễn phí thiết kế: Có
Phí VPS từ năm thứ 2: 1.500.000 VNĐ
GÓI TÙY CHỈNH
3.500.000VNĐ
Giao diện: Tùy chỉnh & Thiết kế theo yêu cầu
Đổi màu giao diện theo yêu cầu: 2 lần
1 Logo web: Thiết kế lần đầu
3 Banner: Thiết kế lần đầu
80 Đơn vị + menu: Nhập liệu lần đầu
Băng thông & Dung lượng: Không giới hạn
Sản phẩm & Tin tức: Không giới hạn
Miển phí thiết kế: Không
Phí VPS từ năm thứ 2: 1.500.000 VNĐ

 

GÓI ĐỘC QUYỀN
12.500.000VNĐ
Giao diện: Thiết kế & Tùy chỉnh theo yêu cầu
Đổi màu giao diện theo yêu cầu: 2 lần
1 Logo web: Thiết kế lần đầu
5 Banner: Thiết kế lần đầu
120 Đơn vị + menu: Nhập liệu lần đầu
Sản phẩm & Tin tức: Không giới hạn
Hỗ trợ cài đặt lần đầu, hỗ trợ đổi tên miền
Bàn giao code & data độc quyền cho 1 tên miền
Phí VPS từ năm thứ 2: từ 2,5tr trở lên