Hướng dẫn Code .Net với SQL Server phân trang load nhanh...

Nếu bạn code .net thuần ko sử dụng framework nào. thì đây là giải pháp giúp cho bạn tăng tốc độ truy vấn dữ...

Hướng dẫn làm tool tự động reset IIS và SQL Server

Mục đích: tránh trường hợp quá tải cho VPS window server Bước 1:  tạo file resetiis.bat net stop "W3SVC" net start "W3SVC" Bước 2:  tạo file resetsql.bat net stop...