Hướng dẫn backup và restore database Oracle chỉ cần 1 click

0
215
5/5 - (3 bình chọn)

Việc quản lý vận hành 1 database bạn cần phải xử lý việc backup database thường xuyên. Sau đây là cách mà mình hay làm

Hướng dẫn backup và restore database Oracle chỉ cần 1 click 

Bước 1:  tao file back.cmd  với nội dung sau

del d:\bak\data1.dmp

del d:\bak\data1.log

ren d:\bak\data.dmp data1.dmp

ren d:\bak\data.log data1.log

echo set NLS_LANG=AL32UTF8

exp user/pass@sid grants=y rows=y triggers=y constraints=Y compress=Y owner=user file=d:\bak\data.dmp log=d:\bak\data1.log 

 

Bước 2 : cấu hình sid = service naming

 • Cài đặt oracle client 
 • Sử dụng Oracle Net Manager
 • Tạo Service Naming
  • Tên service
  • IP server  database oracle
  • SID của database 
  • Test login

Bước 3: Test kết quả 

 

 

Bước 4: Tạo database mới và restore

create tablespace tbbds logging datafile ‘/u01/app/oracle/product/oradata/db1/tbbds.bdf’ size 50m autoextend on next 50m maxsize 9000m extent management local;

create user ubds identified by pbds DEFAULT TABLESPACE tbbds TEMPORARY TABLESPACE temp QUOTA UNLIMITED ON tbbds;

grant connect to ubds;

grant resource to ubds;

grant dba to ubds;

create tablespace tbbds logging datafile ‘D:\bak\test.bdf’ size 50m autoextend on next 50m maxsize 9000m extent management local;

create user ubds identified by pbds DEFAULT TABLESPACE tbbds TEMPORARY TABLESPACE temp QUOTA UNLIMITED ON tbbds;

grant connect to ubds;

grant resource to ubds;

grant dba to ubds;

Bước 5: restore database oracle 

 • sid: service naming 
 • user: tài khoản database
 • pass: mật khẩu database
 • file= địa chỉ file .dmp ở máy của bạn

 

imp user/pass@sid full=Y file=D:\BAK\data.dmp

imp ubds/pbds@db172 full=Y file=D:\BAK\bds1.dmp

 

Sau khi bạn tạo xong JOB thì bạn click vào là auto backup về. Bạn có thể cài đặt tiến trình tự động chạy job theo khung giờ mà bạn muốn. Chúc bạn thành công !

Minh DEV

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận