Hướng dẫn backup và restore database Oracle chỉ cần 1 click

Việc quản lý vận hành 1 database bạn cần phải xử lý việc backup database thường xuyên. Sau đây là cách mà mình hay...